• 25/03/2020
    0
    Kampanjom “Wardrobe change” za transformaciju tekstilne industrije

    Tekstilna industrija je jedan od najvećih zagađivača. Nova kampanja pod nazivom “Wardrobe change” poziva na radikalnu promenu načina na koje se garderoba proizvodi, prodaje, koristi i reciklira, objasnila je Patrizia Heidegger, direktor globalne politike i održivog razvoja u EEB-u. […]