• 13/01/2020
    0
    Goruća pitanja vezana za nove EU standarde za spaljivanje otpada

    EU je nedavno objavila novi set ekoloških standarda za inseneratore otpada, podižući lestvicu za jednu od najkontraverznijih grana industrije u Evropi. Ali emisije koje nastaju usled spaljivanja otpada još uvek ugrožavaju naše zdravlje, životnu sredinu i klimu. Više od […]